V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Bảo Minh Motor Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h50 ngày 27/04/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 828/GSQL-GQ1

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Bảo Minh Motor Việt Nam

(Đ/c: 239 ngõ 281, đường Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 17-BM/CV-HQ/2017 ngày 17/4/2017 của Công ty TNHH Bảo Minh Motor Việt Nam liên quan đến vướng mắc đối với việc tái xuất lô hàng nhập khẩu và xuất trả hàng hóa cho người bán, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do hàng hóa của Công ty TNHH Bảo Minh Motor Việt Nam chưa hoàn thành thủ tục hải quan và đã được cho phép mang hàng về bảo quản để chờ kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng nên không thuộc trường hợp được tái xuất theo quy định tại Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ,

Trường hợp Công ty từ chối nhận hàng đề nghị Công ty căn cứ thực tế hồ sơ chứng từ đối chiếu với quy định tại Điều 95, Điều 96 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để thực hiện thủ tục tái xuất.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Bảo Minh Motor Việt Nam biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

 

 

 

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Bảo Minh Motor Việt Nam)
Số hiệu 828/GSQL-GQ1 Ngày văn bản 26/04/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Bảo Minh Motor Việt Nam)
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Bảo Minh Motor Việt Nam)