V/v Hướng dẫn thu nộp phí, lệ phí hải quan
V/v Hướng dẫn thu nộp phí, lệ phí hải quan
Số hiệu 545/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 17/03/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thu nộp phí, lệ phí hải quan
V/v Hướng dẫn thu nộp phí, lệ phí hải quan