V/v Hướng dẫn khai báo tên hàng hóa (Công ty TNHH Imarket Việt Nam)
V/v Hướng dẫn khai báo tên hàng hóa (Công ty TNHH Imarket Việt Nam)
Số hiệu 198/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 17/02/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn khai báo tên hàng hóa (Công ty TNHH Imarket Việt Nam)
V/v Hướng dẫn khai báo tên hàng hóa (Công ty TNHH Imarket Việt Nam)