V/v Hướng dẫn bổ sung, thủ tục ở khâu nhập khẩu đối với loại xe ô tô thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB

Công văn cập nhật lúc 10h10 ngày 09/06/2010

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 7082/BTC-TCT

V/v Hướng dẫn bổ sung, thủ tục ở khâu nhập khẩu đối với loại xe ô tô thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2010

               Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                    - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số doanh nghiệp, Cục Hải quan hỏi về hồ sơ, thủ tục ở khâu nhập khẩu đối với loại xe ô tô chạy trong khu vui chơi giải trí, thể thao thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB, về việc này Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Tại tiết d, Khoản 1 Điều 2 Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008 quy định:

“d) Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang người chở và khoang chở hàng” thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tại Khoản 4 Điều 3 Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định:

“Xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông” thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ quy định trên, để xác định xe ô tô nhập khẩu thuộc loại xe ô tô có thiết kế chỉ dùng để chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nêu tại Khoản 4 Điều 3 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12, cơ sở kinh doanh nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu hồ sơ, thủ tục sau:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chứng minh cơ sở nhập khẩu có chức năng kinh doanh khu vui chơi, giải trí, thể thao (có xác nhận của doanh nghiệp).

- Cơ sở kinh doanh nhập khẩu ghi rõ trên ô 17 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu nội dung: “xe ô tô được thiết kế, chế tạo chỉ dùng chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông”. Cơ sở nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ  nhập khẩu.

Cơ quan Hải quan nơi cơ sở kinh doanh đăng ký mở Tờ khai hàng hóa nhập khẩu kiểm tra hàng hóa và không thu thuế TTĐB mặt hàng nêu trên, không cấp Tờ khai xác nhận nguồn gốc xe nhập khẩu cho cơ sở kinh doanh

2. Trường hợp xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông không phải chịu thuế TTĐB, cơ sở nhập khẩu đã làm thủ tục nhập khẩu như hướng dẫn tại điểm 1 công văn này với cơ quan Hải quan, nếu thay đổi mục đích sử dụng so với khi nhập khẩu, không sử dụng trong khu vui chơi, giải trí, thể thao và loại xe ô tô thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi mục đích sử dụng, cơ sở nhập khẩu phải khai báo với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để nộp thuế TTĐB  theo thuế suất tại Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12. Thủ tục thu thuế TTĐB trong trường hợp này được thực hiện như quy định đối với thuế nhập khẩu. Trường hợp cơ sở kinh doanh không khai báo với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để nộp thuế TTĐB do thay đổi mục đích sử dụng so với khi nhập khẩu thì cơ sở nhập khẩu sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có chức năng kinh doanh khu vui chơi, giải trí, thể thao nhập khẩu xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi (như quy định tại tiết d, Khoản 1, Điều 2 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12), không phải là loại xe được thiết kế, chế tạo chỉ dùng chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao và không làm các thủ tục nhập khẩu như hướng dẫn tại điểm 1 công văn này thì nộp thuế TTĐB theo quy định.

Bộ Tài chính có ý kiến để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Bộ, cơ quan ngàn Bộ biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh để Bộ Tài chính hướng dẫn./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

V/v Hướng dẫn bổ sung, thủ tục ở khâu nhập khẩu đối với loại xe ô tô thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB
Số hiệu CV 7082/BTC-TCT Ngày văn bản 02/06/2010
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính,Tổng Cục Thuế Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn bổ sung, thủ tục ở khâu nhập khẩu đối với loại xe ô tô thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB
V/v Hướng dẫn bổ sung, thủ tục ở khâu nhập khẩu đối với loại xe ô tô thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB