V/v Hướng dẫn báo cáo quyết toán hàng giá công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất
V/v Hướng dẫn báo cáo quyết toán hàng giá công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất
Số hiệu 825/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 22/04/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn báo cáo quyết toán hàng giá công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất
V/v Hướng dẫn báo cáo quyết toán hàng giá công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất