V/v Giải tỏa cưỡng chế (Công ty xi măng Nghi Sơn)
V/v Giải tỏa cưỡng chế (Công ty xi măng Nghi Sơn)
Số hiệu 9208/BTC-TCHQ Ngày văn bản 16/07/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Giải tỏa cưỡng chế (Công ty xi măng Nghi Sơn)
V/v Giải tỏa cưỡng chế (Công ty xi măng Nghi Sơn)