V/v Gia hạn Danh mục miễn thuế (Cty CP Greenfeed Việt Nam)
V/v Gia hạn Danh mục miễn thuế (Cty CP Greenfeed Việt Nam)
Số hiệu 2692/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 09/12/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Gia hạn Danh mục miễn thuế (Cty CP Greenfeed Việt Nam)
V/v Gia hạn Danh mục miễn thuế (Cty CP Greenfeed Việt Nam)