V/v Điều chỉnh danh mục miễn thuế Cty TNHH Haid Feed
V/v Điều chỉnh danh mục miễn thuế Cty TNHH Haid Feed
Số hiệu 2342/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 27/10/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Điều chỉnh danh mục miễn thuế Cty TNHH Haid Feed
V/v Điều chỉnh danh mục miễn thuế Cty TNHH Haid Feed