V/v Đề nghị miễn nộp báo cáo quyết toán nguyên vật liệu của loại hình nhập kinh doanh (A12) (Cty TNHH Henkel Adhesive Technologies VN)
V/v Đề nghị miễn nộp báo cáo quyết toán nguyên vật liệu của loại hình nhập kinh doanh (A12) (Cty TNHH Henkel Adhesive Technologies VN)
Số hiệu 2708/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 09/12/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Đề nghị miễn nộp báo cáo quyết toán nguyên vật liệu của loại hình nhập kinh doanh (A12) (Cty TNHH Henkel Adhesive Technologies VN)
V/v Đề nghị miễn nộp báo cáo quyết toán nguyên vật liệu của loại hình nhập kinh doanh (A12) (Cty TNHH Henkel Adhesive Technologies VN)