V/v Đề nghị cấp mã VNZZZ cho Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch (HQ Đồng Nai)
V/v Đề nghị cấp mã VNZZZ cho Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch (HQ Đồng Nai)
Số hiệu 449/CNTT-TTQLVH Ngày văn bản 27/05/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Đề nghị cấp mã VNZZZ cho Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch (HQ Đồng Nai)
V/v Đề nghị cấp mã VNZZZ cho Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch (HQ Đồng Nai)