V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Cty TNHH MTV sản xuất thức ăn chăn nuôi Bình Minh)
V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Cty TNHH MTV sản xuất thức ăn chăn nuôi Bình Minh)
Số hiệu 2028/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 19/09/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Cty TNHH MTV sản xuất thức ăn chăn nuôi Bình Minh)
V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Cty TNHH MTV sản xuất thức ăn chăn nuôi Bình Minh)