V/v Dán tem rượu nhập khẩu về đóng chai tại trong nước (HQ các tỉnh, thành phố; Công ty CP rượu bia Đà Lạt, Công ty TNHH Tri VinSa)
V/v Dán tem rượu nhập khẩu về đóng chai tại trong nước (HQ các tỉnh, thành phố; Công ty CP rượu bia Đà Lạt, Công ty TNHH Tri VinSa)
Số hiệu 521/BTC-TCHQ Ngày văn bản 13/01/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Dán tem rượu nhập khẩu về đóng chai tại trong nước (HQ các tỉnh, thành phố; Công ty CP rượu bia Đà Lạt, Công ty TNHH Tri VinSa)
V/v Dán tem rượu nhập khẩu về đóng chai tại trong nước (HQ các tỉnh, thành phố; Công ty CP rượu bia Đà Lạt, Công ty TNHH Tri VinSa)