V/v Chuyển nhượng hàng NĐT miễn thuế của dự án Vineco Long Thành
V/v Chuyển nhượng hàng NĐT miễn thuế của dự án Vineco Long Thành
Số hiệu 968/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 11/05/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Chuyển nhượng hàng NĐT miễn thuế của dự án Vineco Long Thành
V/v Chuyển nhượng hàng NĐT miễn thuế của dự án Vineco Long Thành