V/v Chính sách thuế nhập khầu của thành phần sau gia công với doanh nghiệp nội địa theo hình thức bên đặt gia công giao 100% nguyên phụ liệu (Công ty TNHH ANYWEAR)
V/v Chính sách thuế nhập khầu của thành phần sau gia công với doanh nghiệp nội địa theo hình thức bên đặt gia công giao 100% nguyên phụ liệu (Công ty TNHH ANYWEAR)
Số hiệu 1010/HQĐNa-CCHĐH Ngày văn bản 16/05/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Chính sách thuế nhập khầu của thành phần sau gia công với doanh nghiệp nội địa theo hình thức bên đặt gia công giao 100% nguyên phụ liệu (Công ty TNHH ANYWEAR)
V/v Chính sách thuế nhập khầu của thành phần sau gia công với doanh nghiệp nội địa theo hình thức bên đặt gia công giao 100% nguyên phụ liệu (Công ty TNHH ANYWEAR)