V/v Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu (Công ty TNHH YKK Việt Nam)
V/v Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu (Công ty TNHH YKK Việt Nam)
Số hiệu 1528/HQĐNa-CNTT Ngày văn bản 14/07/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu (Công ty TNHH YKK Việt Nam)
V/v Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu (Công ty TNHH YKK Việt Nam)