Văn bản hết hiệu lực
V/v Bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
V/v Bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Số hiệu 31/2016/TT-BTC Ngày văn bản 23/02/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực 01/09/2016
thay thế bởi nghị định 122/2016/NĐ-CP
V/v Bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
V/v Bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi