V/v Báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế
V/v Báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế
Số hiệu 521/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 16/03/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế
V/v Báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế