V/v Báo cáo quyết toán và xử lý thuế loại hình nhập nguyên liệu SXXK
V/v Báo cáo quyết toán và xử lý thuế loại hình nhập nguyên liệu SXXK
Số hiệu 2008/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 15/09/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Báo cáo quyết toán và xử lý thuế loại hình nhập nguyên liệu SXXK
V/v Báo cáo quyết toán và xử lý thuế loại hình nhập nguyên liệu SXXK