V/v Ban hành Quy chế về tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan
V/v Ban hành Quy chế về tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan
Số hiệu 1200/QĐ-TCHQ Ngày văn bản 25/04/2015
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Ban hành Quy chế về tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan
V/v Ban hành Quy chế về tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan