V/v Ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá XK,NK liên quan SHTT
V/v Ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá XK,NK liên quan SHTT
Số hiệu QĐ 916 /QĐ-TCHQL Ngày văn bản 31/03/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá XK,NK liên quan SHTT
V/v Ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá XK,NK liên quan SHTT