Triển khai thực hiện Quy trình lựa chọn, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container (Các doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Triển khai thực hiện Quy trình lựa chọn, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container (Các doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Số hiệu 1242/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 25/06/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai thực hiện Quy trình lựa chọn, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container (Các doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Triển khai thực hiện Quy trình lựa chọn, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container (Các doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)