Triển khai thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên hệ thống một cửa quốc gia
Triển khai thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên hệ thống một cửa quốc gia
Số hiệu 3808/BTNMT-CNTT Ngày văn bản 05/09/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Nguyên Môi Trường Ngày hết hiệu lực
Triển khai thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên hệ thống một cửa quốc gia
Triển khai thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên hệ thống một cửa quốc gia