Triển khai thủ tục hành chính của bộ khoa học và công nghệ trên cơ chế một cửa quốc gia
/Data/CV_nganh_khac/1474%20mot%20cua.pdf
Triển khai thủ tục hành chính của bộ khoa học và công nghệ trên cơ chế một cửa quốc gia
Số hiệu 1474/TĐC-QLCL Ngày văn bản 07/07/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Ngày hết hiệu lực
Triển khai thủ tục hành chính của bộ khoa học và công nghệ trên cơ chế một cửa quốc gia
Triển khai thủ tục hành chính của bộ khoa học và công nghệ trên cơ chế một cửa quốc gia