Triển khai thí điểm thủ tục cấp chứng thư cho lô hàng TS xuất khẩu theo cơ chế một cửa quốc gia
Triển khai thí điểm thủ tục cấp chứng thư cho lô hàng TS xuất khẩu theo cơ chế một cửa quốc gia
Số hiệu 446/QLCL-CL1 Ngày văn bản 16/03/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Khác Ngày hết hiệu lực
Triển khai thí điểm thủ tục cấp chứng thư cho lô hàng TS xuất khẩu theo cơ chế một cửa quốc gia
Triển khai thí điểm thủ tục cấp chứng thư cho lô hàng TS xuất khẩu theo cơ chế một cửa quốc gia