Triển khai tài liệu giới thiệu văn bản pháp luật (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Nai)
Triển khai tài liệu giới thiệu văn bản pháp luật (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Nai)
Số hiệu 1859/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 12/10/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai tài liệu giới thiệu văn bản pháp luật (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Nai)
Triển khai tài liệu giới thiệu văn bản pháp luật (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Nai)