Triển khai Nghị định số 64/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 của Chính phủ
Triển khai Nghị định số 64/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 của Chính phủ
Số hiệu 1283/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 30/06/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai Nghị định số 64/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 của Chính phủ
Triển khai Nghị định số 64/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 của Chính phủ