Triển khai Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ (Các Hiệp hội doanh nghiệp Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Nai)
Triển khai Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ (Các Hiệp hội doanh nghiệp Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Nai)
Số hiệu 1273/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 30/06/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ (Các Hiệp hội doanh nghiệp Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Nai)
Triển khai Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ (Các Hiệp hội doanh nghiệp Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Nai)