Triển khai Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ (Các doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Triển khai Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ (Các doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Số hiệu 1272/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 30/06/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ (Các doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Triển khai Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ (Các doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)