Triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia
Triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia
Số hiệu 2193/HQĐNa-CNTT Ngày văn bản 08/11/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia
Triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia