Triển khai hoạt động Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Nai, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận; Các Hiệp hội doanh nghiệp)
Triển khai hoạt động Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Nai, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận; Các Hiệp hội doanh nghiệp)
Số hiệu 4849/HQĐNa-VP Ngày văn bản 12/10/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai hoạt động Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Nai, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận; Các Hiệp hội doanh nghiệp)
Triển khai hoạt động Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Nai, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận; Các Hiệp hội doanh nghiệp)