Tổ chức Lớp đào tạo nghiệp vụ hải quan cơ bản theo hình thức trực tuyến khóa 5 (mã lớp: HQCB05-2021)
Tổ chức Lớp đào tạo nghiệp vụ hải quan cơ bản theo hình thức trực tuyến khóa 5 (mã lớp: HQCB05-2021)
Số hiệu 563/TB-THQVN Ngày văn bản 28/09/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Tổ chức Lớp đào tạo nghiệp vụ hải quan cơ bản theo hình thức trực tuyến khóa 5 (mã lớp: HQCB05-2021)
Tổ chức Lớp đào tạo nghiệp vụ hải quan cơ bản theo hình thức trực tuyến khóa 5 (mã lớp: HQCB05-2021)