Tiếp tục nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ
Tiếp tục nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ
Số hiệu 118/QĐ-BNN-BVTV Ngày văn bản 18/01/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 18/01/2016
Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT Ngày hết hiệu lực
Tiếp tục nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ
Tiếp tục nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ