Tiếp tục nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ
Tiếp tục nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ
Số hiệu 3542/QĐ-BNN-TY Ngày văn bản 31/08/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT Ngày hết hiệu lực
Tiếp tục nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ
Tiếp tục nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ