Tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ
Tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ
Số hiệu 3566/QĐ-BNN-BVTV Ngày văn bản 01/09/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT Ngày hết hiệu lực
Tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ
Tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ