Thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT (Cty TNHH SX-TM Vạn Hưng)
Thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT (Cty TNHH SX-TM Vạn Hưng)
Số hiệu 4428/BTC-CST Ngày văn bản 16/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT (Cty TNHH SX-TM Vạn Hưng)
Thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT (Cty TNHH SX-TM Vạn Hưng)