Thực hiện triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia
Thực hiện triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia
Số hiệu 2865/BVTV-VP Ngày văn bản 26/12/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT Ngày hết hiệu lực
Thực hiện triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia
Thực hiện triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia