Thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu 1098/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 25/05/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ