Thực hiện Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính Phủ (DNTN Đức Lan; Chi nhánh Công ty CP kỹ thuật số SBC)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h50 ngày 02/01/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 8511/TCHQ-GSQL

V/v Thực hiện Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính Phủ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: - Doanh nghiệp tư nhân Đức Lan;

(Đ/c: số 149 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh)

- Chi nhánh Công ty cổ phần kỹ thuật số SBC

(Đ/c: 82C Lê Thị Bạch Cát, P.11, Q.11, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận các công văn số 13187/VPCP-ĐMDN và công văn số 13200/VPCP-KSTT ngày 11/12/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển phản ánh kiến nghị của Doanh nghỉệp tư nhân Đức Lan và của Chi nhánh Công ty cổ phần kỹ thuật số SBC về vướng mắc thực hiện Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất trong quá trình nhập khẩu mặt hàng mực in. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến các vướng mắc thực hiện Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương đã có công văn số 1372/HC-VP hướng dẫn. Theo đó, "các loại hàng hóa là sản phẩm tiêu dùng có chứa hóa chất như: Axit sulfuric có trong bình ắc quy chì, axit phenylacetic là một auxin) một loại hoocmon thực vật trong trái cây, axit phenylacetic được sử dụng trong một số loại nước hoa, axit acetic (thực phẩm) dùng làm dung môi hữu cơ, dược phẩm, cao su, sơn, thuốc nhuộm, thực phẩm , tẩy vải,... acetone có chứa trong các chất tẩy rửa, dụng cụ làm sạch, dùng để pha keo epoxy 2 thành phần , sơn và vecni, axit tartaric có trong thực vật, sản phẩm sơn, mực in có chứa tiền chất ...không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ"

Đề nghị Doanh nghiệp tư nhân Đức Lan và Chi nhánh Công ty cổ phần kỹ thuật số SBC căn cứ ý kiến nêu trên của Cục Hóa chất — Bộ Công Thương thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời các đơn vị được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

 

Thực hiện Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính Phủ (DNTN Đức Lan; Chi nhánh Công ty CP kỹ thuật số SBC)
Số hiệu 8511/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 29/12/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thực hiện Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính Phủ (DNTN Đức Lan; Chi nhánh Công ty CP kỹ thuật số SBC)
Thực hiện Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính Phủ (DNTN Đức Lan; Chi nhánh Công ty CP kỹ thuật số SBC)