Thực hiện công văn số 2403/TY-KD ngày 03/12/2015
Thực hiện công văn số 2403/TY-KD ngày 03/12/2015
Số hiệu 1569/GSQL-GQ1 Ngày văn bản 09/12/2015
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thực hiện công văn số 2403/TY-KD ngày 03/12/2015
Thực hiện công văn số 2403/TY-KD ngày 03/12/2015