Thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng gia công (Chi nhánh Cty TNHH Fujikin Việt Nam VWL Hà Nội)
Thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng gia công (Chi nhánh Cty TNHH Fujikin Việt Nam VWL Hà Nội)
Số hiệu 4490/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 10/07/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng gia công (Chi nhánh Cty TNHH Fujikin Việt Nam VWL Hà Nội)
Thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng gia công (Chi nhánh Cty TNHH Fujikin Việt Nam VWL Hà Nội)