Thông báo trực và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 năm 2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai)
Thông báo trực và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 năm 2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai)
Số hiệu 642/HQĐNa-VP Ngày văn bản 13/04/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Thông báo trực và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 năm 2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai)
Thông báo trực và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 năm 2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai)