Thông báo mục lục ngân sách và tài khoản nộp thuế, phí, lệ phí hải quan và tiền phạt vi phạm hành chính
Thông báo mục lục ngân sách và tài khoản nộp thuế, phí, lệ phí hải quan và tiền phạt vi phạm hành chính
Số hiệu 03/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 02/01/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Thông báo mục lục ngân sách và tài khoản nộp thuế, phí, lệ phí hải quan và tiền phạt vi phạm hành chính
Thông báo mục lục ngân sách và tài khoản nộp thuế, phí, lệ phí hải quan và tiền phạt vi phạm hành chính