Thông báo bỏ lệnh cấm nhập khẩu kim cương thô từ Bờ biển Ngà
Thông báo bỏ lệnh cấm nhập khẩu kim cương thô từ Bờ biển Ngà
Số hiệu 593/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 20/01/2016
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 20/01/2016
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thông báo bỏ lệnh cấm nhập khẩu kim cương thô từ Bờ biển Ngà
Thông báo bỏ lệnh cấm nhập khẩu kim cương thô từ Bờ biển Ngà