Thay đổi địa điểm Hội thảo tăng cường quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
Thay đổi địa điểm Hội thảo tăng cường quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
Số hiệu 2138/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 30/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Thay đổi địa điểm Hội thảo tăng cường quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
Thay đổi địa điểm Hội thảo tăng cường quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp