Tạm ngưng làm thủ tục Hải quan trên hệ thống VNACCS
Tạm ngưng làm thủ tục Hải quan trên hệ thống VNACCS
Số hiệu 1538/HQĐNa-VP Ngày văn bản 15/07/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Tạm ngưng làm thủ tục Hải quan trên hệ thống VNACCS
Tạm ngưng làm thủ tục Hải quan trên hệ thống VNACCS