Sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quyu tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
Sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quyu tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
Số hiệu 19/2020/TT-BCT Ngày văn bản 14/08/2020
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 27/09/2020
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Ngày hết hiệu lực
Sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quyu tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
Sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quyu tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN