Sử dụng hóa đơn điện tử trong khai báo hải quan hàng xuất khẩu (Cty TNHH On Semiconductor Việt Nam)
Sử dụng hóa đơn điện tử trong khai báo hải quan hàng xuất khẩu (Cty TNHH On Semiconductor Việt Nam)
Số hiệu 1255/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 26/06/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Sử dụng hóa đơn điện tử trong khai báo hải quan hàng xuất khẩu (Cty TNHH On Semiconductor Việt Nam)
Sử dụng hóa đơn điện tử trong khai báo hải quan hàng xuất khẩu (Cty TNHH On Semiconductor Việt Nam)