Quyết định về việc ban hành Tuyển tập "các tình huống tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan
Quyết định về việc ban hành Tuyển tập "các tình huống tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan
Số hiệu 3199/QĐ-TCHQ Ngày văn bản 26/09/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Quyết định về việc ban hành Tuyển tập "các tình huống tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan
Quyết định về việc ban hành Tuyển tập "các tình huống tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan