Quyết định về ban hành Kết hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2016
Quyết định về ban hành Kết hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2016
Số hiệu 358/QĐ-TCHQ Ngày văn bản 01/03/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Quyết định về ban hành Kết hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2016
Quyết định về ban hành Kết hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2016