Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại Việt Nam - Cuba
Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại Việt Nam - Cuba
Số hiệu 08/2020/TT-BCT Ngày văn bản 08/04/2020
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 25/05/2020
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Ngày hết hiệu lực
Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại Việt Nam - Cuba
Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại Việt Nam - Cuba